Houtwormbestrijding Roosendaal

Published Feb 02, 21
6 min read

Boktorbestrijding Oss

Na onze behandeling van houtwormen worden alle behandelde plekken gedekt door een garantie van vijf jaar, die ook na verkoop van het huis nog geldig is. Rentokil Property Care is de specialistische afdeling van Rentokil Pest Control voor het bestrijden van houtworm en het behandelen van rot en vocht. Speciaal opgeleide bestrijdingstechnici voeren de behandeling uit van houtworm, huiszwam en kelderzwam.

Geen enkel ander bedrijf heeft de ervaring, het vakmanschap en de methodes in huis die wij hebben om uw houtwormprobleem aan te pakken en de houtworm te bestrijden. Maar niet alleen onze toonaangevende technische vaardigheden zijn van belang - Houtwormbestrijding Nijmegen. We weten ook hoe gevoelig het ligt om mensen in uw huis aan het werk te hebben.

Wilt u meer advies over houtwormbestrijding en houtwormpreventie of wilt u een medewerker van Rentokil laten langskomen, bel ons dan gratis op 0800 237 8745. Indien u een behandeling tegen houtworm door Rentokil uit laat voeren vindt u in onderstaande documenten een korte werkomschrijving en het garantiecertificaat voor de bestrijding van houtworm.

Als dit gebeurt in uw huis of bedrijf dan kan dat ernstige gevolgen hebben: de houtworm kan vloerplanken aantasten, maar ook meubels, houten balken en andere houten objecten. De larven kunnen tot diep in het hout graven, waar ze zich voeden met het hout. Houtworm Bestrijden Etten-leur. Op deze manier bouwen ze een groot aantal van tunnels zolang ze in het hout verblijven.

Boktorbestrijding Tilburg

Hout dat aangetast is door houtworm kan zo verzwakt zijn dat het in elkaar zakt. Een houten dak kan dus inzakken bij een grote besmetting van houtworm. Dit geldt ook voor trappen en meubels. Constructies en objecten die getroffen zijn door houtworm kunnen zeer gevaarlijk zijn.

Een boktor herkennen is relatief eenvoudig. Het boktor lijkt op een gewone tor, met een bruinzwart lijfje. De lengte van het lijfje is ongeveer 10 tot 25 millimeter. Je herkent een boktor onder meer aan de grijskleurige vlekken, die aan de beide kanten van het dekschild zitten. Het heeft zes poten en aan zijn kop zie je twee lange voelsprieten.

Houtworm Professioneel Laten BestrijdenBoktor Bestrijden Weert

Een vrouwtjes boktor ziet er anders uit dan een mannetjes boktor; het vrouwtje heeft een legboor aan haar lichaam. Op de halsschild van het beestje zitten twee kleine bultjes met witte haartjes. De haartjes vallen met het blote oog nauwelijks te zien. Wie kleine gaatjes in het hout ontdekt, heeft waarschijnlijk nieuw gezelschap in huis.

Houtwormbestrijding UtrechtHoutworm Bestrijden Weert

Dat gebeurt vooral bij onbehandeld hout. Het is zaak de oorzaak van het probleem snel te bestrijden, want het boktor maakt de gaatjes om een heel gangenstelsel in het hout aan te leggen. Het zijn de zogenaamde ‘uitvliegopeningen’ - Houtworm in de schuur. Een boktor doet er wel tien jaar over om uit het hout te komen.

Houtwormbestrijding Tilburg

Boktor maakt een geluid, maar het is niet eenvoudig ze hieraan te herkennen. Deze beestjes maken namelijk alleen geluid als ze zich bewegen. Over het algemeen bewegen ze zich alleen als het donker en stil is. Vaak maakt de larve van het boktor een knagend geluid en klinkt het geluid van deze boktor wat rasperig.Tijdens de wintermaanden is het geluid bijna niet te horen. Wat fijn is aan dit geluid, is dat het vrij makkelijk te herkennen valt. Het is geen alledaags geluid; het geluid valt echt op. Je hoort het geluid vaak voordat je naar bed gaat. Houtworm Bestrijden Roosendaal. Om er zeker van te zijn dat het hier om een boktor gaat, zou je het kunnen opnemen en het geluid aan een professional kunnen laten horen - Houtworm en boktor bestrijden.

Belangrijker dan de boktor zelf, is de boktor larve (Houtworm Bestrijden Tilburg). Dit is de oorzaak van gaatjes in het hout. Een boktor larve heeft een crèmekleurig lichaam en wordt zo’n 30 millimeter groot. Het heeft een geringd lichaampje, dat is gekruld in een soort cilindervorm. Net als al het andere dat leeft, heeft een boktor larve honger.

Als er niets aan het beestje wordt gedaan, blijft er niets van de houten constructie over. De larve nestelt zich vooral in warme, vochtige omgevingen. Het kan zijn dat je eens te maken krijgt met oost aziatische boktor larve. Deze soort komt vooral voor in China en Korea. Ze veroorzaken veel schade aan loofbomen.

Boktor Bestrijden Venray

Ze komen mee met onder meer houten verpakkingsmaterialen. Soms lijkt alsof ze niet meer in huis zit, maar toch kan deze nog aanwezig zijn. Het diertje is niet altijd te herkennen aan borende geluid, maar wel aan sporen die hij achterlaat (Houtworm Bestrijden Breda). Een actieve boktor die zich in het hout heeft genesteld, laat vaak zaagsel achter.

Houtwormbestrijding OssBoktorbestrijding Weert

Om te ontdekken of deze boktor nog in huis zit, kun je een papiertje over de uitvliegopeningen van het hout leggen. Ligt er na een tijdje boormeel op het papier? Dan is het vrijwel zeker dat het dier nog actief is in het hout en te starten met bestrijden.

Of je houtworm in huis hebt, kun je zien aan gaatjes in het hout. Doorgaans is er een combinatie van kleinere en grotere, ovale gaatjes te zien. Dat zijn de uitvliegopeningen van de volwassen houtworm (de houtwormkever of boktor). De larven bevinden zich meestal dieper in het hout, door hun voorkeur voor zacht hout.

Larven groeien van ca - Boktor Bestrijden Bergen Op Zoom. 1 mm naar 5-7 mm, in enkele jaren. Daarna ontpoppen ze zich tot houtwormkever of boktor. Naarmate de larven ouder worden, kruipen ze meer naar de oppervlakte om uiteindelijk uit te kunnen vliegen. Dan is het helaas wel wat laat om de houtworm te bestrijden. Houtworm kan funest zijn voor het houtwerk in een huis.

Houtworm Bestrijden Roosendaal

Houten balken dragen de vloeren en het dak. Aantasting van dat hout kan ernstige gevolgen hebben voor de stevigheid van een huis. Het bestrijden van houtwormen van de boktor of houtwormkever is dus erg belangrijk. Omdat de larven niet zichtbaar zijn en pas na enkele jaren (meestal een jaar of 4, maar soms ook langer) uitvliegen, is het lastig om te weten of en hoeveel houtwormen in huis aanwezig zijn - Boktor Bestrijden Eindhoven.

Daarnaast houdt houtworm niet van warmte. Volwassen houtwormen leggen doorgaans eitjes in het hout waar ze zijn opgegroeid. Vaststellen of je houtworm in huis hebt, doe je het makkelijkst door te letten op de uitvliegopeningen. Komen er meer openingen bij en ligt er zaagsel bij zo'n opening (bijvoorbeeld te zien door er papier onder te leggen), dan zijn er nog steeds houtwormen actief.

Vervangen werkt het beste in het geval van los meubilair of goed bereikbaar en verwijderbaar houtwerk. Een relatief eenvoudige methode is het besmeren van hout met houtworm met petroleum of lampolie (Houtwormbestrijding Oss). Hierdoor gaan alleen de houtwormen dood die in aanraking komen met het petroleum. De larven of eitjes diep in het hout worden hierdoor niet aangetast.

Houtworm Bestrijden DordrechtHoutworm Bestrijden Nieuwegein

Het meest effectief, maar ook het meest ingrijpend, is het inspuiten van het hout met bestrijdingsmiddel, waardoor het gif diep in het hout doordringt. Hierdoor worden de meeste larven gedood. Hiervoor is het wel nodig dat het gif in het hout kan dringen. Eventuele laklagen moeten dus verwijderd worden. Het bestrijdingsmiddel doodt niet de eitjes of de kever, maar wel de schadelijke larven.

Houtworm Bestrijden Nijmegen

Als dan na enige tijd (en dat kan soms wel jaren duren) de eitjes uitkomen, moet het gif nog actief zijn. Het gif moet doorgaans gespoten worden. Gebruik hiervoor handschoenen en een masker. Daarnaast is het verstandig te zorgen dat de ruimte geventileerd kan worden.

Navigation

Home

Latest Posts

Handgeschilderde Urn - urn.nl

Published Jan 18, 22
6 min read

Wietzaden Binnen

Published Jan 18, 22
6 min read

Urn - urn.nl

Published Jan 17, 22
6 min read